Các bài thuốc dan gian quý hiếm

Vỏ sò có tác dụng chữa bệnh? Cụ thể như thế nào?

Vỏ Sò đuọc thu nhặt vào mùa Xuân Đông tại những vùng dọc bờ biển. Vị thuốc đã đưọc ghi chép trong các sách Đông – Y cổ như Bác tháo chủ yếu, Danhy biệt lục, vầ đuọc xem nhưcó vị mặn, tính bình, tác động vào kinh mạch thuộc can và tỳ.
Wa-leng-zi có các tác động: bổ huyết, hóa đàm và tiêu ứ, được dùng trong các chứng bệnh do huyết ứ, khí tắc hay đàm đọng gây ra nhũng khối u, cục hồn trong bụng, thuòng dùng chung vói các vị Hải tảo (Rong biển), Thallus algae.
Trung hba chất chua, lam giảm đau, dùng trị các chúng bệnh ung loét bao tủ; ợ chua va ói ra máu… thuòng đuọc dùng chung vói Cam thảo.
Tại Trung Quốc, một nghiên cứu thử nghiệm tại các bệnh viện đã dùng một công thức chế tạo bòi vò Sò huyết, nung khô rồi tán mịn (5 phần) với Cam thảo (1 phần) để trị ung loét bao tử và ruột. Thử nghiệm trên 124 bệnh nhân, dùng trong thoi gian từ 20 đến 56 ngày. Kết quả ghi nhận 56 truòng họp lành bệnh (hết hẳn triệu chúng đau, cấy phân: âm tính, chụp quang tuyến: âm tính..); 48 truòng họp thuyên giảm rõ rệt. Đa số không bị các phản ứng phụ, tuy nhiên vẫn có vài bệnh nhân bị nhiễm trùng đi ràng tiểu (Chinese Herbal Medicine: Materia Medica của Dan Bensky và Andrew Gamble).