Các bài thuốc dan gian quý hiếm

Tính an toàn trong liệu pháp chữa bệnh thoái hóa cột sống

Ở Hoa Ky, các hồ sơ bệnh lý va bảo hiểm cho thấy trị liệu thần kinh cột sống là biện pháp chăm sóc súc khỏe tốt và phổ biến cho công chúng hiện nay. Mặc dù không có quá trình chăm sóc súc khỏe nào là an toàn 100%, trị liệu thần kinh cột sống vẫn giữ múc tỷ lệ an toàn và hiệu quả cao trong y tế. Phuong pháp này nhanh chóng và lón thứhai trong các biện pháp chăm sóc sức khỏe chính yếu.
Hiện nay nhu cầu trị liệu thần kinh cột sống, Chữa bệnh thoái hóa cột sống khá cao. Vào năm 1993, hơn 30 triệu bệnh nhân đua biện pháp trị liệu thần kinh cột sống vao chưong trình chăm sóc sức khỏe thuòng xuyên của họ. Cho đến năm 2000,43 triệu nguơi đã sửdụng biện pháp trị liệu thần kinh cột sống tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, Phồng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ đã tiếp nhận hon 1.500 bệnh nhân mói trong gần 6 tháng, sau khi bắt đầu đi vào hoạt động.
Hệ thống thần kinh là cơ chê điều khiển chủ yếu của cơ thể, là một sự thật khoa học không thể nhầm lẫn đuọc. Mối quan hệ của nó vói cột sống là việc nghiên cúu chủ yếu của biện pháp trị liệu thần kinh cột sống. Cột sống phát triển trong cơ thể thục hiện hai chúc năng chính:
– Cho phép sự chuyển động của cột sống.
– Chứa dây cột sống và bảo vệ chúng. Khi một đốt sống bị lệch do các chấn thuong hoặc các tổn thưong lặp lại, 2 hệ quả xảy ra: cử động của cột sống bị hạn chế, dây thần kinh cột sống xuất phát từ đốt sống bị tổn thuong. Sự gián đoạn truyền túi hiệu trên các dây thần kinh có thể dẫn đến các con đau, sựtàn tật, và tất cả các vấn đề bệnh tật khác làm giảm chất luọng cuộc sống.
Thông qua sựđiều chỉnh các chúng trật khóp duói, bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống cô gắng đem lại trạng thái tựnhiên của hệ thần kinh. Vì thê thân thể có thể phản úng lại túc thì bất kỳ sự thiếu cân bằng của cơ thể, giúp giảm các triệu chúng và tăng cuòng súc khỏe.
Một trong nhũng nghiên cứu gần đây nhất, đuọc thực hiện bỏi Bộ y tê Ontario tại Canada, chỉ ra rằng: “Những bằng chứng cho thấy, đặc biệt là những nghiên cứu chuyên khoa hiệu lực có tính khoa học cao, sự vận động của cột > sông được điều trị bởi các bác sĩ trị liệu thần kinh cột sông đã chứng minh tính hiệu quả hon nhiều so vói phuong pháp điều trị khác dành cho bệnh đau thắt lung… Và điều cũng tiết kiệm chi phí đáng kể.