Các bài thuốc dan gian quý hiếm

Rượu xoa bóp có trị bệnh thoái hóa khớp?

Ruợu xoa bóp dùng chữa đau mỏi gân xuong, cơ khóp và đau lung. Tuyệt đối không đuọc uống loại ruọu này vì các vị thuốc trong đó đều thuộc nhóm độc bảng A, chẳng hạn như ô đầu, phụ tủ; bán hạ… Thuốc ruợu này chỉ dùng để xoa ngoài khớp hoặc chỗ đau.
Ruẹu xoa bóp ngô công (ruệu rét):
Dùng rết nhà hay rết rùng loại lán, nhiều chân, dài từ 7 -13 cm, đầu vàng, lung đen, chân bụng đỏ vàng. Rết tùy ý. cồn 90° là đủ.
Cách làm: bắt đuọc rết, lấy nuóc nóng gia 70°c – 80°c đổ vào. Rết bị nóng sẽ đái, ía, mủa. Đem rửa nhiều lần như vậy rồi vầo ngâm vói cồn 90°. Thbi gian ngâm từ 50 ngay đến 90 ngày, càng ngâm lâu càng tốt. Lọc, đóng chai dán nhãn dùng ngoài.
Công dụng: xoa bóp các trường họp đau nhúc, phong thấp, trị bệnh thoái hóa khớp, ngã tụ máu. Ruọu này cbn có thể xoa vào chỗ mụn nhọt mói mọc cho tan. Tẩm bông xoa lên các chỗ trùng hoặc rắn cắn để giải độc.
Rvọv xoa bóp long não:
Long não 100 g, cồn 90° 1 lít.
Cách làm: hoa tan long não vầo cồn, lọc, đóng vào chai dán nhãn dùng ngoài.
Công dụng: dùng để xoa bóp, tan các chỗ tụ máu.
Rượu xoa bóp thảo dưọc: huyết giác 40 g, đại hồi 12 g, quế chi 12 g, địa liền 20 g, thiên niên kiện 20 g, long não (bột) 15 g, cồn 70° một lít. Tất cả các vị thuốc tán thành bột ngâm trong cồn 7 0° trong 1 tuần, mỗi ngày khuấy một lần, gạn lấy kiệt nuóc, cho thêm bột long não vào khuấy cho tan hết bột. Đóng chai. Chữa sưng tấy, tụ máu, bầm tím, bong gân, nhúc xuong, đau khóp. Tẩm ruọu vầo bông hay miếng gạc, xoa lên chỗ đau sung rồi xoa bóp.