Các bài thuốc dan gian quý hiếm

Rau đắng độc có thể gây chết tôm biển

Thủ nghiệm gây chết tôm biển của rau Đắng:

Chiết rau Đắng bằng ether dầu hòa, chloroform, cồn ethanol và nước, tách rơi phần có nhiều saponin và cô lập bacosid A. Tuần tự thử từng dịch chiết lên tôm biển để xem mức độ làm chết tôm biển. Cao cồn ethanol VÌ1 pl i; 1111; I í 111 saponin có tác dụng mạnh nhrtt Bacosid A có hoạt động tối đa với LI )50 là 38,4 mcg/ml. Kết quả xác quyết nghiên cứu truớc đầy về tác dụng chón j ung thư của rau Đắng và có lẽ bacosi d A là hoạt chất. (Phân khoa thứ nghiệm sinh học dược liệu Bangalore An Độ, Phytotherapy 3 /2002).