Các bài thuốc dan gian quý hiếm

Hến trong đông y vỡ tĩnh mạch điều trị suy giãn tính mạch

Thiên bối túc là con hến, nghêu ngao, vọp hại lúa (phiên âm theo tiếng Pháp: Palourde). Ngoài Thiên bối, nhiều sách thuốc đồ cập đến hằng nhiều tôn khác như giang giao trụ, giang diêu, hiện cáp, hiện giới, cáp lý… được sản xuất rấl nhĩẻu khắp các vùng hờ biển Việt Nam. Thành phần dinh dưỡng có nhiều chái đạm, chất albumin và điển phấn (lod).
Theo sách y dưục hục đại lự điển nói: Thịl con giang giao trụ ngọt mál có thê điổn Irung, chí khái và lư âm.
Âm chất – tức những chất tuưi nhuận trong nginri – bị thiếu hụt gây chứng nhức đầu, sốt chiều hâm hấp, bàn tay nóng, ban đêm thì khô họng khát nước. Am hư nặng có thể dẫn đốn chứng di mộng tinh lúc gần sáng, hạch đới, tiểu đục hoặc ho khan – đau họng, lở nướu răng, ngại mũi, đau mỏi lưng- Ngoài ra, âm hư còn dẫn đến suy nhuợc tuyến lâm ba, tuyến giáp, hệ thống niêm mạc và các hạch tuycn khác. Khi bị âm hir lại gặp phong nhiệt độc sõ làm phì đại tuyến gịiíp gọi nỏm na là hư(ni cổ, hoặc nối những hạch tròn như viên hi lần luợt nôi tiếp nhau như xâu chuỗi quanh cổ gáy – y học gọi đó là tràng nhạc, lao lịch hay lao hạch (trị tĩnh mạch chân hiệu quả với vớ tĩnh mạch). Do vừa có chất dinh duỡng, Iod lại vừa dưỡng âm ncn Thicn bối có thổ được dùng làm thuốc đổ điều trị các bệnh nói trên ở một giai đoạn nào đó.