Các bài thuốc dan gian quý hiếm

Điều chỉnh tư thế ngồi để phòng bệnh thoái hóa cột sống

Qua nhiều năm nghiên cứu dụa trên những kiến thức cơ bản ở tnròng va một số kiến thin nâng cao từ các chuyên gia vật lý trị liệu nước ngoài, chúng tôi đã đúc kết thành một kinh nghiệm quý báu giúp chữa bệnh thoái hóa cột sống các trẻ vẹo cột sống tránh đuọc nguy cơ gia tăng độ vẹo do ngồi sai vị trí trong lóp học.
Cơ chê vẹo cột sống: về mặt y học, vẹo cột sống có các dạng như vẹo ở đốt sống ngục làm xoay các đốt sống ngực (gai sống xoay về bên ngục lõm); các đốt sống ngục xoay và các đốt sống cổ xoay nguọc lại để cân bằng tư thê (gai các đốt sống cổ xoay về bên ngục lồi) làm ảnh hưởng đến việc xoay mặt qua bên đoạn ngục lồi (1); vẹo cột sống làm lệch đai vai, vai bên đoạn ngực lồi sẽ cao hon, làm giảm khoảng cách từ vai đến đầu và tạo điều kiện co rút cơ thang bó trên bên lồi. Cơ thang bó trên bên lồi co rút sẽ làm hạn chế xoay mặt về bên ngục lồi (2), tạo điều kiện co rút cơ úc đon chũm cùng bên; cơ ức đon chũm bên lồi co rút làm cản trở việc xoay mặt qua bên ngục lồi (3).
Tư thế ngồi
Từ các truòng họp (1),(2),(3) thì xoay mặt qua bên ngực lồi khó hon nên trẻ sẽ ít quay mặt qua bên này, làm cho các cơ co rút và gia tăng tiến trình vẹo.
Như đã phân tích ở trên. Nếu trẻ bị vẹo đoạn ngục lồi trái, cơ thang bó trên va cơ úc đòn chũm bên trái sẽ co rút. Khi xoay mặt qua bên này sẽ khó chịu vì các cơ bị giãn ra. Vì vậy, trẻ không thích quay mặt qua đó. Nếu trẻ vào lóp học, trẻ thuòng chọn vị trí thoải mái nhất. Đó là bên trái sát tiròng để khỏi phải xoay mặt qua trái. Đây là vị trí cần phải tránh. Nguy hiểm nhất là ở vị trí sát tưòng của bàn đầu. Vì ở vị trí này, cơ thang bó trên và cơ úc đòn chũm bên trái luôn ả vị thê co ngắn, do vậy sẽ co rút nhanh chóng do không bị kéo giãn. Như vậy, vị trí tốt nhất là trẻ phải ngồi bên phải sát túong để luôn phải xoay mặt qua trái nghe giáng bài, hoặc giao tiếp vói các bạn ở phía bên trái. Vì khi xoay mặt qua trái thì các cơ đuọc giãn ra. Mặt khác, các đốt sống đuọc xoay theo huóng nguọc lại vói cơ chế xoay của loại vẹo cột sống này. Nhơ vậy sẽ không tạo thuận lọi cho tiến trình vẹo.
Tóm lại, khi ngồi học trong lóp, trẻ vẹo cột sống phải ngồi bên đoạn ngục lõm gần tuông. VỊ trí tốt nhất là ở bàn đầu sát túbng. Để dễ nhớ, hãy nhớbiểu tuọng của chữ Đ có nghĩa là đúng. Trong đó cạnh thẳng của chữĐ tuọng trưng cho búc tubng va nét cong của chữ Đ tuọng trung cho đuòng cong của đoạn cột sống ngục.
Luu ý là trẻ cần đuọc giáo dục về các biến dạng va cách phong ngìia để có ý thúc họp tác. Nếu không, trẻ có thể “ăn gian” bằng cách xoay thân mình thay vì chixoay mặt để nghe giảng bài. Muốn có hiệu quả tốt, tré cần phải ngồi huóng thẳng ngục phía truóc trong lúc xoay mặt để giảng bài.