Các bài thuốc dan gian quý hiếm

Bổ não hiệu quả nếu biết sử dụng cây rau đắng đúng cách

Máy trợ thính Hoa Đà

Tác dụng láu dài của rau Đắng lên trí nhớ con người:
76 nguòi lớn tuổi từ 40 đến 65 tham dự vào một chuong trình nghiên cúu mù đôi đo hoạt động của trí nhớ và mức độ lo lắng. Có 3 lần đo: trước khi thử nghiệm, 3 tháng trong khi thử nghiệm và 6 tuần sau khi hoàn tất thử nghiệm. Kết quả cho thây rau Đắng biển giữ lại những thông tin mói, trong khi không ảnh huỏng đến tốc độ học hòi, nên có lẽ dược liệu này làm chậm lại sự quên các thông tin mói nhận đuợc. Những trắc nghiệm về chú ý, trí nhớ ngắn hạn về thính thị và nhớ lại nhũng kinh nghiệm đã xảy ra không bị ảnh hưởng. Câu hỏi về trí nhớ hoạt động hàng ngày và múc độ lo lắng không bị ảnh huỏng

Có thể bạn quan tâm