Các bài thuốc dan gian quý hiếm

Bạn biết gì về cây thù lù

Thù lù cạnh (cồn gọi cây Tầm bóp, Lồng đền (Physalis angulata L.). Cây thân thảo, nhất niên, cao 50 – 90 cm, phân cành nhiều. Lá mọc so le, hình bầu dục, chia thùy hay nguyên, dài 30 – 35 mm, rộng 20 – 40 ram, có cuống dài chùng 20 cm. Hoa đon độc ơ nách lá, có cuống dài chùng 1 cm. Đài hoa hình chuông, có lông, chẻ ra từgiũa thành 5 thùy. Tràng hoa màu vàng tuoi hay trăng nhạt, có loài có điểm nhũng chấm màu tím ở gốc hoa. Đài đồng truỏng bao lây trái nên có tên trái Lồng đền. Trái mọng, tròn hay hình trúng, màu xanh khi còn non, đổi sang màu đỏ khi chín. Trái chúa nhiều hột nhỏ hình thận, ăn đưọc.