Các bài thuốc dan gian quý hiếm

Ăn toàn gạo lứt muối mè có tốt không?

Trị viêm dạ dày vi khuẩn hp

• Không nên án Mè theo Oshawa (toàn gạo lứt muối mè). Bởi vì nếu chỉ ăn com gạo lút và muôi mè không thôi, thì sẽ bị thiếu tuyệt đối, ít nhất là 4 sinh tô quan trọng: đó là sinh tô A, c, B12, và acid folic (B9). Thiếu A và c thì các tế bào sẽ không sinh sôi nảy nở được để duy trì cơ thể; thiếu A, c, B12 sẽ dẫn tói không hấp thu được các vi chất dinh dưỡng khác, kể cả sinh tô’ và khoáng chất, không tạo đuọc hồng cầu, gây thiếu máu và sự biến dưỡng chất bột đường, protein và chất béo sẽ bị gián đoạn hay không hoàn chỉnh, khiên sinh ra các chât trung gian độc hại. Chất béo chẳng hạn, không đuọc biến duõng hoàn toàn sẽ sinh ra các ceton gây ra ảo giác mà nguời ăn toàn gạo lứt muôi mè có ảo giác nhìn thấy màu sắc đẹp và các ảo giác tuỏng tuợng nên tuỏng mình khỏe (nhưng phải chống gậy mói đứng đuọc)! Ăn toàn gạo lút muối mề trong vài năm có thể dẫn tới cái chết mà một sô nạn nhân cũng đã luu nhật ký để lại… Sau cuộc nghiên cứu (luận án tiến sĩ y khoa ở Pháp 1982), tại Pháp cho thây phuong pháp dưỡng sinh Oshawa theo công thức sô 7 vô cùng tai hại nên ở Pháp, Mỹ đã có đạo luật cấm nguòi lớn, dù là cha mẹ, bắt trẻ em dưói 18 tuổi ăn toàn cơm gạo lút muôi mè (phạt tù 3 tháng).

Có thể bạn quan tâm